سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در سال 1338 هجری شمسی با اهداف تشکیل شد.

1-     مبارزه با بیماریهای عمومی و واگیر.

2-     امداد و بهداشت در بلایا .

3-      دستگیری از فقرا و درماندگان.

4-      آموزش کودکان یتیم و بی بضاعت.

5-      نگهداری از شیرخوارگان بی سرپرست و یا فقیر.

6-     حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند جامعه از محل خدمات مردم خیر..

 

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1357 ، جمعیت شیر خورشید سرخ ایران به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داده و سازمان داوطلبان آن، تحت نام اداره کل داوطلبان در زیر مجموعه معاونت خدمات اجتماعی، به فعالیت خود ادامه داد. در ابتدای سال 1379 بر اساس بازنگری در وظایف و ساختار جمعیت، اداره کل داوطلبان با بخش اعظم معاونت خدمات اجتماعی تلفیق و مجدداً به سازمان داوطلبان تغییر نام یافت. این اقدام در جهت احیا و تحقق یکی از اصول اساسی نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر یعنی اصل خدمات داوطلبانه صورت پذیرفت تا توان اقشار و افرادی را که داوطلبانه به عضویت جمعیت هلال احمر پیوسته اند سازماندهی شده و نیاز آسیب دیدگان در زمان حوادث و نیازمندان آسیب پذیر در شرایط عادی جامعه تامین گردد.این سازمان با قدمت بیش از نیم قرن، با حفظ ماهیت و ماموریت های اصلی خود که کاملاً منطبق با نیازهای موجود و قابلیت های ساختار اجتماعی بوده است، سعی نموده       تا نقش حلقه واسطی میان توانمندان و نیازمندان جامعه باشد.