یک مورد از برنامه های جمعیت هلال احمر  شهرستان ملارد با همکاری اداره محیط زیست برنامه استانی بیابان زدایی در بخش اختر آباد این شهرستان و شرکت اعضای امور جوانان و مردم فهیم شهرستان ملارد برگزار گردید